Sluitenx

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die deze site op uw computer plaatst. Deze cookies zijn nodig om toevoegende functionaliteiten zoals google analytics, google maps en social media op de website te gebruiken. Meer informatie?
Voor optimaal gebruik van deze website worden op uw computer cookies geplaatst. Cookies accepteren?
  • Lees voor
  • Contrast

Leven met een beperking hoeft niet altijd een beperking te zijn!

Daar weten we bij MEE Zuid-Limburg alles van. Onze consulenten informeren, adviseren en ondersteunen u: kosteloos én onafhankelijk. U kunt met al uw vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken bij MEE terecht. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig.

MEE en Alcander intensiveren de Samenwerking titel lijst tonen

Bundelen van de krachten
MEE zoekt in Zuid-Limburg pro-actief de samenwerking op met de welzijnsorganisaties.

De welzijnsorganisaties  bieden net als MEE  vormen van cliëntondersteuning, zoals informatie en advies, ondersteuning bij Wmo-aanvragen en ondersteuning om mensen te versterken in hun eigen kracht. De welzijnsorganisaties richten zich op alle burgers die op grond van hun kwetsbaarheid een steuntje in de rug nodig hebben. MEE biedt specifiek cliëntondersteuning aan mensen met een beperking. Door intensiever te gaan samenwerken willen we bereiken dat goede cliëntondersteuning snel beschikbaar blijft voor mensen die dat nodig hebben.

 

Op 23 februari heeft MEE een intentieverklaring met de welzijnsorganisatie Partners in Welzijn in de Westelijke Mijnstreek ondertekend. Gisteren, 31 maart, is de intentieverklaring met Alcander in Heerlen formeel bekrachtigd. Hiermee leggen we vast dat we samen concreet actie ondernemen om tot intensievere samenwerking te komen. Ook met Trajekt in Maastricht-Heuvelland wordt er gezocht naar mogelijkheden om elkaar te versterken.

 

Samenwerking met Alcander
Samenwerking met de welzijnsorganisaties is voor MEE niet nieuw. Rondom individuele cliënten en gezinnen werken we al jarenlang samen. Met Alcander trekken we sinds vorig jaar ook samen op in de sociale buurtteams in Heerlen. Hier vertegenwoordigen we elkaar. Er is ook samenwerking op het gebied van cursussen en trainingen. Aan de cursus ‘Meer doen met minder poen’ van Alcander nemen inmiddels ook cliënten van MEE deel. Hierdoor kunnen we mensen sneller helpen. We verwachten dat de vraag naar cliëntondersteuning in de toekomst gaat toenemen. Bovendien moeten we inhoudelijk meer werk doen met minder budget. Reden temeer om de samenwerking in de toekomst te intensiveren.

G vrienden wedstrijd van Fortuna Sittard tegen Jong PSV titel lijst tonen

Namens MEE Zuid-Limburg mogen wij U uitnodigen voor de G vrienden wedstrijd van Fortuna Sittard tegen Jong PSV op 24 april 2015.

Aanmelden voor de gratis kaarten voor zowel deelnemers als hun begeleiders kan via Mary-Lou Vossen van MEE Zuid-Limburg. Bereikbaar via m.vossen@meezuidlimburg.nl of 088-010 22 22
Geef bij aanmelding het aantal gewenste kaarten door, namen en telefoonnummer.
U moet zelf zorgen voor vervoer en indien nodig begeleiding. Eventuele  consumpties zijn voor eigen rekening. U zit op een open, overdekte tribune, maar het kan wel koud zijn. Denk aan warme kleding.
Let op: de kaarten zijn alleen voor plekken op de gewone zittribune. Bezoekers moeten mobiel genoeg zijn om deze te betreden.

Waar: de ingang is aan de Linker Zuidzijde (Funtribune); direct links van de ingang bij de parkeergarage.
Hoe laat: U kunt de kaartjes op de avond van de wedstrijd afhalen tussen 19.15 - 19.50 uur bij de ingang aan de Linker Zuidzijde.
Vrijwilligers zullen u begeleiden naar het juiste vak.
Fortuna en T.O.F. zullen zorgen voor een zakje chips.
Die avond kun je Mary-Lou bereiken via 06-316 644 08